Currently set to Index
Currently set to Follow

ARCHMAN

ARCHITECTS OF MANAGEMENT SOLUTIONS

Archman Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku i wywodzi się z firmy doradczej. Podejście zorientowane na szukanie optymalnych rozwiązań dla organizacji jest główną wartością w naszej firmie. Nie staramy się sprzedawać na siłę. Namawiamy klienta, aby uporządkować i zinformatyzować najbardziej palące procesy i dać poczucie dobrze zrealizowanej inwestycji.

Działamy w grupie kapitałowej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Na co dzień współpraca z uczelnią daje naszym pracownikom dużo satysfakcji wynikającej z dzielenia się wiedzą, ale i przynosi wymierne korzyści firmie. Mamy dostęp do najzdolniejszych studentów i absolwentów oraz specjalistów z różnych firm i branż. Wspólnie realizujemy innowacyjne projekty w zakresie nowych technologii w budowie aplikacji i sztucznej inteligencji.

Koncentrujemy się na budowie jednego produktu i wkładamy w niego całe serce. Staramy się aby od strony technologicznej wyznaczał trendy w budowie aplikacji tego typu.

wdrożenie i zastosowanie Business Intelligence

Nagrody

IT Future Expo 2019

NAVIGATOR otrzymał nagrodę za najlepszy system w kategorii Workflow Managment na IT Future Expo 2019. Podczas targów VII edycji wydarzenia udział wzięło ponad 3000 uczestników i 100 wystawców z sektora IT. Statuetka przyznana została w ramach głosowania internautów oraz kapituły konkursowej. Kryterium oceniania były najważniejsze wdrożenia produktu oraz najistotniejsze cechy wyróżniające usługę.

Złoty Bit 2021 i 2022

Nagrody zostały przyznane za najlepsze rozwiązanie zaprezentowane podczas wydarzeń Summit EOIF 2021 GigaCon oraz Summit EOIF 2022 GigaCon, największej konferencji w Polsce poświęconej tematyce elektronicznego obiegu dokumentacji i automatyzacji procesów biznesowych. Wyróżnienia znaczą dla Nas tym więcej, ponieważ zostały przyznane poprzez głosy publiczności.

Certyfikaty

W maju 2024 roku po raz kolejny pozytywnie przeszliśmy audyt normy PN-ISO/IEC 27001. Wdrożyliśmy system bezpiecznego zarządzania informacją w firmie zgodny z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Certyfikat poświadcza, że zapewniamy poufność danych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby do tego uprawnione. Informacje te są pełne, zawsze dostępne, a metody ich przetwarzania jasno zdefiniowane.

W kwietniu 2011 roku nasza platforma informatyczna NAVIGATOR została certyfikowanym produktem w ramach usługi Windows Azure. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze produkty informatyczne mogą być dystrybuowane za pomocą Internetu, bez potrzeby instalacji oprogramowania na serwerze klienta.

W marcu 2011 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Advisio. Partnerstwo to łączy się z otrzymaniem certyfikatu CONSULTANTS OF THE FUTURE. Dzięki współpracy z firmą Advisio nasi konsultanci poszerzyli zakres swoich kompetencji w obszarze analizy celów strategicznych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na jeszcze bardziej profesjonalne wdrożenie naszych projektów.

We wrześniu 2008 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Microsoft. W roku 2010 uzyskaliśmy certyfikację naszych produktów. Podstawowe korzyści płynące z certyfikatu płynące dla Klientów i Firmy Archman Sp. z o.o. to niższe koszty produktów Microsoft wspomagające platformę, gwarancja wysokiej jakości produktów informatycznych i współpraca przy rozwoju platformy informatycznej NAVIGATOR.