Currently set to Index
Currently set to Follow

ARCHMAN

ARCHITECTS OF MANAGEMENT SOLUTIONS

Archman Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku i wywodzi się z firmy doradczej. Podejście zorientowane na szukanie optymalnych rozwiązań dla organizacji jest główną wartością w naszej firmie. Nie staramy się sprzedawać na siłę. Namawiamy klienta, aby uporządkować i zinformatyzować najbardziej palące procesy i dać poczucie dobrze zrealizowanej inwestycji.

Działamy w grupie kapitałowej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Na co dzień współpraca z uczelnią daje naszym pracownikom dużo satysfakcji wynikającej z dzielenia się wiedzą, ale i przynosi wymierne korzyści firmie. Mamy dostęp do najzdolniejszych studentów i absolwentów oraz specjalistów z różnych firm i branż. Wspólnie realizujemy innowacyjne projekty w zakresie nowych technologii w budowie aplikacji i sztucznej inteligencji.

Koncentrujemy się na budowie jednego produktu i wkładamy w niego całe serce. Staramy się aby od strony technologicznej wyznaczał trendy w budowie aplikacji tego typu.

wdrożenie i zastosowanie Business Intelligence

Nagrody

IT Future Expo 2019

Navigator otrzymał nagrodę za najlepszy system w kategorii Workflow Managment na IT Future Expo 2019. Podczas targów VII edycji wydarzenia udział wzięło ponad 3000 uczestników i 100 wystawców z sektora IT. Statuetka przyznana została w ramach głosowania internautów oraz kapituły konkursowej. Kryterium oceniania były najważniejsze wdrożenia produktu oraz najistotniejsze cechy wyróżniające usługę.

Złoty Bit 2021

Nagroda przyznana za najlepsze rozwiązanie zaprezentowane podczas wydarzenia Summit EOIF 2021 GigaCon, największej konferencji w Polsce poświęconej tematyce elektronicznego obiegu dokumentacji i automatyzacji procesów biznesowych. Wyróżnienie znaczy dla Nas tym więcej, ponieważ zostało przyznana poprzez głosy publiczności.

Certyfikaty

W maju 2022 roku po raz kolejny pozytywnie przeszliśmy audyt normy PN-ISO/IEC 27001. Wdrożyliśmy system bezpiecznego zarządzania informacją w firmie zgodny z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Certyfikat poświadcza, że zapewniamy poufność danych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby do tego uprawnione. Informacje te są pełne, zawsze dostępne, a metody ich przetwarzania jasno zdefiniowane.

W kwietniu 2011 roku nasza platforma informatyczna NAVIGATOR została certyfikowanym produktem w ramach usługi Windows Azure. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze produkty informatyczne mogą być dystrybuowane za pomocą Internetu, bez potrzeby instalacji oprogramowania na serwerze klienta.

W marcu 2011 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Advisio. Partnerstwo to łączy się z otrzymaniem certyfikatu CONSULTANTS OF THE FUTURE. Dzięki współpracy z firmą Advisio nasi konsultanci poszerzyli zakres swoich kompetencji w obszarze analizy celów strategicznych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na jeszcze bardziej profesjonalne wdrożenie naszych projektów.

We wrześniu 2008 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Microsoft. W roku 2010 uzyskaliśmy certyfikację naszych produktów. Podstawowe korzyści płynące z certyfikatu płynące dla Klientów i Firmy Archman Sp. z o.o. to niższe koszty produktów Microsoft wspomagające platformę, gwarancja wysokiej jakości produktów informatycznych i współpraca przy rozwoju platformy informatycznej NAVIGATOR.

Menu