O firmie

O firmie 2018-07-15T14:53:47+00:00

Archman

Archman Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji innowacyjnych systemów informatycznych na platformie Microsoft .NET w zakresie:

 • Obiegu pracy i dokumentów (Workflow),
 • Budżetowania i analizy danych (Business Intelligence),
 • Zarządzania Personelem (HR).

Flagowym produktem firmy jest system Business Navigator, który działa w 100% w środowisku przeglądarki internetowej. Business Navigator jest często wdrażany jako kluczowy system uzupełniający do najdroższych systemów ERP.

Program partnerski

Firmy, które zdecydują się być Partnerem mogą liczyć na klarowne i pewne zasady współpracy. Każdy Partner otrzymuje wsparcie merytoryczne, techniczne oraz marketingowe.

Korzyści z przystąpienia do programu partnerskiego to m.in.:

 • Atrakcyjne warunki handlowe
 • Szkolenia z zakresu wykorzystania oraz wdrażania Business Navigator
 • Pomoc merytoryczna i techniczna konsultantów przy wdrożeniach
 • Wsparcie działań sprzedażowych i marketingowych (Internet, konferencje, warsztaty, foldery reklamowe)
 • Bezpłatne licencje na system Business Navigator dla własnego użytku

Potwierdzeniem kompetencji każdego Partnera jest jego status. Zależy on od posiadanej wiedzy o produkcie oraz osiągnięć sprzedażowych. W miarę wzrostu poziomu wiedzy jak i zaangażowania w dystrybucji produktu Partner osiąga wyższe statusy, które mają odzwierciedlenie w wysokości uzyskiwanej prowizji ze sprzedaży.

 • Krok 1: spotkanie z konsultantem firmy Archman
 • Krok 2: odbycie szkoleń certyfikacyjnych w obszarze Business Navigator
 • Krok 3: podpisanie umowy partnerskiej z Archman

Certyfikaty

We wrześniu 2008 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Microsoft. W roku 2010 uzyskaliśmy certyfikację naszych produktów. Podstawowe korzyści płynące z certyfikatu płynące dla Klientów i Firmy Archman Sp. z o.o.:

 • Niższe koszty produktów Microsoft wspomagające platformę,
 • Gwarancja wysokiej jakości produktów informatycznych,
 • Współpraca przy rozwoju platformy informatycznej Business Navigator.

W marcu 2011 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Advisio. Partnerstwo to łączy się z otrzymaniem certyfikatu CONSULTANTS OF THE FUTURE. Dzięki współpracy z firmą Advisio nasi konsultanci poszerzyli zakres swoich kompetencji w obszarze analizy celów strategicznych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na jeszcze bardziej profesjonalne wdrożenie naszych projektów.

W kwietniu 2011 roku nasza platforma informatyczna Business Navigator została certyfikowanym produktem w ramach usługi Windows Azure. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze produkty informatyczne mogą być dystrybuowane za pomocą Internetu, bez potrzeby instalacji oprogramowania na serwerze klienta.