Kontakt

Kontakt 2018-10-10T20:38:07+00:00

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

 

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez Archman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie, jednocześnie akceptuję warunki Polityki Prywatności.

Archman Sp. z o.o.

Nowa lokalizacja:
Ul. Westerplatte 1,
31-033 Kraków
Tel.: 12 357 21 33

Siedziba główna
Archman Sp. z o.o., siedziba: ul. Św. Filipa 17, 31 – 150 Kraków. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000276876, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 250.000 ZŁ, NIP: 677-22-86-732, REGON: 120434381