Currently set to Index
Currently set to Follow

HR

platforma HR do zarządzania pracownikami i rekrutacjami

HR

Business Navigator od wielu lat specjalizuje się w procesach HR-owych. Można w systemie obsłużyć pełen cykl zarządzania zasobami ludzkimi: od rekrutacji, poprzez ocenę, szkolenia, zarządzanie czasem pracy i nieobecnościami na rekrutacji kończąc. System świetnie sprawdza się jako portal pracownika i jest pierwszym, obok maila, narzędziem pracy każdego członka personelu.
Popularne elementy:

Struktura organizacyjna

Ewidencja pracowników

Ewidencja kompetencji

Karty pracy

Rekrutacje

Szkolenia

Oceny

Delegacje

Opisy stanowisk

Cele i zadania

Karty obiegowe

Ankiety

Umowy

Rachunki

Faktury

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Tablice informacyjne ogólne, tematyczne i działowe

Kalendarz wydarzeń firmowych

Fora dyskusyjne i komunikator podręczny

Przypominanie o ważnych sprawach pracownikowi i przełożonemu (kończąca się umowa, ważność badań etc.)

Ankiety wysyłane do osób z firmy i poza nią

Zlecanie zadań i zarządzania złożonymi projektami

Ogłoszenia rekrutacyjne dostępne na firmowej stronie www

Możliwość umieszczenia dowolnych pól na formularzach (np. oczekiwania finansowe przy rejestracji CV przez stronę)

Bezpieczne repozytoria i przesyłanie plików

Integracja z programem kadrowym & Active Directory

API

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

HRM

Kompleksowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi

Portal pracownika (B2E)

Platforma do komunikacji pracownika z firmą

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu