Currently set to Index
Currently set to Follow

Platforma do zarządzania procesem produkcyjnym, która ułatwi monitorowanie całego procesu produkcji!

zarządzanie procesem produkcyjnym

Monitorowanie procesu produkcji z oprogramowaniem do zarządzania produkcją Navigator

Choć to wydaje się nieprawdopodobne, system NAVIGATOR świetnie poradzi sobie również ze złożonymi procesami produkcyjnymi. Jego przewagą nad ERP jest elastyczność i szybkość dopasowywania się do zmieniających się potrzeb biznesu.

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą dostosowywać się do współczesnych realiów rynku, gdyż tylko wtedy będą w stanie się rozwijać. Wdrażanie nowych technologii oraz modernizacja infrastruktury IT są więc niezbędne, aby zwiększyć zyski w firmie. NAVIGATOR to narzędzie, dzięki któremu zoptymalizujesz procesy produkcyjne, będziesz mógł również nadzorować i zarządzać produkcją.

Kontrola procesu produkcyjnego na każdym jego etapie

System do zarządzania procesem produkcyjnym wyposażony został w szereg kluczowych dla biznesu funkcji, które możesz samodzielnie skonfigurować. W prostym w obsłudze kreatorze, stworzysz aplikację, dzięki której będziesz kontrolować każdy etap technologii produkcji. Platforma do monitorowania produktu daje możliwość nadzoru nad procesami technologicznymi, kontrolowania zasobów surowców czy jakości wytworzonego wyrobu. Dzięki temu będziesz mógł natychmiast zareagować w razie wystąpienia nieprawidłowości na każdym etapie produkcji.

Wbudowany program kontroli produkcji

Narzędzie do monitorowania i zarządzania procesem produkcyjnym jest obsługiwane na każdej przeglądarce i urządzeniach mobilnych. Dzięki temu zarządzanie procesem produkcyjnym może odbywać się zdalnie przez każdego pracownika, któremu nadane są do tego uprawnienia. System do kontroli procesów produkcyjnych jest kompatybilny z programem ERP i innymi narzędziami, dlatego nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów. Monitorowanie produkcji może obejmować kontrolę niezależnych od siebie serii, które powstają w jednym czasie na różnych maszynach. Do dyspozycji masz szeroki wybór funkcji, m.in.:

  • Kontrola jakości oraz monitorowanie produktu na każdym etapie;
  • Kalkulacja kosztów i analiza stanu surowców;
  • Planowanie procesów produkcji kolejnych serii;
  • Raportowanie o nieprawidłowościach, awariach lub nieuzasadnionych wzrostach kosztów;
  • Usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami;
  • Wprowadzanie i modyfikacja receptur;
  • Generowanie zamówień surowców w oparciu o zaimplementowane receptury.

Platforma do zarządzania procesem produkcji pozwala na zautomatyzowanie procesu produkcyjnego od momentu przyjęcia zlecenia aż do powstania produktu. Za pośrednictwem aplikacji możesz więc kontrolować i zarządzać całym procesem wytwarzania serii lub pojedynczych wyrobów.

Popularne elementy programu do kontroli produkcji:

Produkty

Materiały

Kontrahenci

Zasoby

Receptury (BOM)

Procesy produkcyjne

Zamówienia klientów

Planowanie produkcji

Zlecenia produkcyjne

Rezerwacje zasobów

Zamówienia materiałów

Magazyn

Kontrola jakości

Karty pracy

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

Przejrzyste zarządzanie procesem produkcyjnym

Narzędzie do monitorowania procesu produkcji jest intuicyjne w obsłudze i łatwo je dopasować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Wszystkie dane prezentowane są w formie czytelnych dashboardów i obsługiwane za pomocą panelu sterowania. Program do zleceń produkcyjnych pozwala więc w przejrzysty sposób zarządzać całym parkiem maszynowym i zachodzącymi w firmie procesami.

Kluczowe funkcjonalności w obszarze zarządzania produkcją:

Złożone formularze produktu, materiału, usługi uwzględniające uwarunkowania procesu produkcyjnego

Procedury akceptacji dostawcy, materiału, technologii etc.

Definiowanie procesu produkcji za pomocą diagramu

Możliwość określenia różnych warunków wejścia w określone działania procesu produkcyjnego

Automatyczne układanie harmonogramu produkcji na podstawie priorytetów zamówień, dostępności zasobów i materiałów, uwarunkowań procesów produkcyjnych etc.

Monitorowanie obciążenia zasobów, zleceń produkcyjnych, zamówień klientów za pomocą dashboardów (live data)

Powiadomienie o ważnych faktach w trakcie realizacji zlecenia (np. nieprzejście kontroli jakości, wystąpienie opóźnienia, wzrost kosztów etc.) Integracja z systemem ERP

Integracja z systemem ERP

Najczęściej tworzone aplikacje w obszarze zarządzania procesem produkcyjnym:

MES

Kompleksowa platforma do monitorowania i zarządzania procesem produkcyjnym

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD