Currently set to Index
Currently set to Follow

Produkcja

zarządzanie procesem produkcyjnym

Produkcja

Choć to wydaje się nieprawdopodobne, system Business Navigator świetnie poradzi sobie również ze złożonymi procesami produkcyjnymi. Jego przewagą nad ERP jest elastyczność i szybkość dopasowywania się do zmieniających się potrzeb biznesu.
Popularne elementy:

Produkty

Materiały

Kontrahenci

Zasoby

Receptury (BOM)

Procesy produkcyjne

Zamówienia klientów

Planowanie produkcji

Zlecenia produkcyjne

Rezerwacje zasobów

Zamówienia materiałów

Magazyn

Kontrola jakości

Karty pracy

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Złożone formularze produktu, materiału, usługi uwzględniające uwarunkowania procesu produkcyjnego

Procedury akceptacji dostawcy, materiału, technologii etc.

Definiowanie procesu produkcji za pomocą diagramu

Możliwość określenia różnych warunków wejścia w określone działania procesu produkcyjnego

Automatyczne układanie harmonogramu produkcji na podstawie priorytetów zamówień, dostępności zasobów i materiałów, uwarunkowań procesów produkcyjnych etc.

Monitorowanie obciążenia zasobów, zleceń produkcyjnych, zamówień klientów za pomocą dashboardów (live data)

Powiadamianie o ważnych faktach w trakcie realizacji zlecenia (np. nieprzejście kontroli jakości, wystąpienie opóźnienia, wzrost kosztów etc.)

Integracja z systemem ERP

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

MES

Kompleksowa platforma do monitorowania i zarządzania procesem produkcyjnym

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu