Produkcja

Zastosowania systemu Navigator

Produkcja

Choć to wydaje się nieprawdopodobne, system Business Navigator świetnie poradzi sobie również ze złożonymi procesami produkcyjnymi. Jego przewagą nad ERP jest elastyczność i szybkość dopasowywania się do zmieniających się potrzeb biznesu.
Popularne elementy:

Produkty

Materiały

Kontrahenci

Zasoby

Receptury (BOM)

Procesy produkcyjne

Zamówienia klientów

Planowanie produkcji

Zlecenia produkcyjne

Rezerwacje zasobów

Zamówienia materiałów

Magazyn

Kontrola jakości

Karty pracy

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Złożone formularze produktu, materiału, usługi uwzględniające uwarunkowania procesu produkcyjnego

Procedury akceptacji dostawcy, materiału, technologii etc.

Definiowanie procesu produkcji za pomocą diagramu

Możliwość określenia różnych warunków wejścia w określone działania procesu produkcyjnego

Automatyczne układanie harmonogramu produkcji na podstawie priorytetów zamówień, dostępności zasobów i materiałów, uwarunkowań procesów produkcyjnych etc.

Monitorowanie obciążenia zasobów, zleceń produkcyjnych, zamówień klientów za pomocą dashboardów (live data)

Powiadamianie o ważnych faktach w trakcie realizacji zlecenia (np. nieprzejście kontroli jakości, wystąpienie opóźnienia, wzrost kosztów etc.)

Integracja z systemem ERP

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

MES

Kompleksowa platforma do monitorowania i zarządzania procesem produkcyjnym

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu