Currently set to Index
Currently set to Follow

PROCESOWANIE DOKUMENTÓW DZIĘKI ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Przygotuj dowolny dokument do dalszego procesowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Naturalnym skutkiem przeniesienia naszej rzeczywistości do sfery wirtualnej jest zjawisko gwałtownie rosnącej liczby danych. Za pomocą tylko klasycznego oprogramowania ERP czy ECM, wymagającego nadzoru pracownika, nie da się efektywnie przetwarzać ogromu informacji. Pomocne w tym przypadku jest oprogramowanie kontekstowe, bazujące na sztucznej inteligencji.

Moduł Artificial Intelligence wesprze Cię w przygotowywaniu dowolnego dokumentu do dalszego procesowania: m.in.: rozpozna jego typ, zweryfikuje poprawność danych, wyeksportuje dane do odpowiednich pól formularza w systemie ECM czy ERP, zapobiegnie duplikatom i zaalarmuje o nietypowych, niebezpiecznych operacjach.

Moduł AI do procesowania dokumentów

Jak działa procesowanie dokumentów w module Artificial Intelligence?

Z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów faktura zakupu automatycznie trafi do działu księgowości, CV – do działu HR, a oferta – do sekretariatu.

Podczas ręcznego wprowadzania dokumentu do systemu lub automatycznego pobierania ze skrzynki mailowej, następuje proces OCR, czyli nadanie warstwy tekstowej i konwersja pliku do formatu PDF. Oprogramowanie może rozpoznać typ dokumentu i automatycznie przekazać do odpowiedniego działu czy osoby lub zasugerować właściwą jednostkę, wskazując przy tym procent prawdopodobieństwa poprawności rekomendacji.

Kolejne etapy procesowania dokumentu mogą się różnić w zależności od scenariusza wykorzystania usługi. Rozpoznane dane z faktury możemy automatycznie zaimportować do formularza systemu ERP, otrzymane CV możemy posortować według wakatu i usunąć duplikaty, oferty streścić i wyodrębnić słowa kluczowe, ułatwiające ich selekcję.

Najważniejsze komponenty modułu AI do procesowania dokumentów

OCR

Usługa, która nadaje plikom w formatach graficznych (*.jpeg, *.png czy nieprzeszukiwalnego *.pdf) warstwę tekstową. Dowolny plik ze skanera lub zdjęcie dokumentu zostanie przetworzony na przeszukiwalny plik w formacie *.pdf.

TEXT CLASSIFICATION

Usługa, która rozpoznaje klasę dokumentu na podstawie historycznych danych. Pozwala na automatyzację rutynowych i powtarzalnych czynności, np. rozpoznanie typu dokumentu przesłanego na skrzynkę firmową i dystrybucję do odpowiedniego działu.

DATA CAPTURE

Usługa, która umożliwia ekstrakcję danych z dokumentu do formularza w systemie. Algorytmy sprawdzające poprawność zwracanych danych umożliwiają walidację uzyskanych informacji, jak np. NIP, PESEL czy numer konta bankowego. Możemy definiować szablon dokumentu lub skorzystać z gotowych, niewymagających pracy użytkownika, serwisów: data capture faktur, wizytówek, tabel oraz par „klucz-wartość”.

ANOMALY DETECTION

Usługa, która wychwytuje odstępstwa od normy i sytuacje nietypowe. Może służyć np. do weryfikacji, czy kwota faktury od danego dostawcy nie odbiega od przewidzianej wartości lub monitoringu nietypowej aktywności użytkowników w systemie (wprowadzenia zbyt dużej liczby dokumentów czy pobrania ogromnej liczby plików).

TEXT SIMILARITY DETECTION & ANALYSIS

Usługa, która umożliwia inteligentną analizę tekstu, uwzględniająca znaczenie słów (tokenów) i ich położenie w zdaniu oraz całym tekście. Umożliwia zarówno rozpoznawanie podobnych tekstów, zduplikowanych fragmentów, jak i generowanie wyrażeń kluczowych oraz streszczeń dokumentów.

Prędkość
OCR

Skuteczność
OCR

Prędkość
TEXT CLASSIFICATION

Skuteczność
TEXT CLASSIFICATION

Prędkość
DATA CAPTURE

Skuteczność
DATA CAPTURE

Korzyści z procesowania obiegu dokumentów

Moduł Artificial Intelligence to cała paleta usług, pozwalająca na automatyzację pracy biurowej w pełnym zakresie. Poznaj najważniejsze korzyści naszego oprogramowania.

Scenariusze wykorzystania modułu AI

OCR na własnym serwerze

OCR na własnym serwerze

Przetwarzanie obrazu do przeszukiwanego pliku w formacie PDF powoli staje się standardem. Jednak proces ten jest często rozproszony (OCR po stronie skanera, dodatkowych aplikacji etc.). W naszym modelu usługa OCR działa po stronie serwera, jest wydajna ze względu na architekturę kontenerową (docker) i zapewnia, iż każdy dokument będzie miał postać przeszukiwalną.

Wyszukiwanie kontekstowe z-OCR-owanych dokumentów

Dokumenty w formacie tekstowym wraz z informacjami wpisywanymi na formularzu (metadane) można przeszukiwać kontekstowo (jak w wyszukiwarce Google) za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi: Elastic search, Full text search etc.

Wyszukiwanie kontekstowe z-OCR-owanych dokumentów
Gotowe do użycia modele przechwytywania danych

Gotowe do użycia modele przechwytywania danych

Modele ogólne data capture są gotowe do użycia bez dodatkowego trenowania. Najczęściej klienci wykorzystują model do dokumentów handlowych (faktur), ale pracujemy nad kolejnymi (wizytówki, CV itd.).

Tworzenie własnych modeli przechwytywania danych

Można douczać modele ogólne lub tworzyć własne od podstaw. W przypadku douczania modelu (np. dla faktur) korygujemy ustawienia istniejących pól lub dodajemy obsługę nowych. Ustawienia zapisywane są dla konkretnego kontrahenta. Można również tworzyć obsługę nowych klas dokumentów.

Tworzenie własnych modeli przechwytywania danych
Rozpoznawanie typów dokumentów

Rozpoznawanie typów dokumentów

Podstawowym zastosowaniem klasyfikacji tekstu jest określenie typu dokumentu. Na podstawie tekstu dokumentu system ocenia czy ma do czynienia z fakturą, pismem, umową etc. Trenowanie klasyfikatora typu jest indywidualne dla każdego środowiska.

Rekomendacje dla pól formularza

Innym zastosowaniem klasyfikatora tekstu jest oszacowanie wartości dla danego pola wyboru. System na podstawie analizy dokumentów historycznych jest w stanie zarekomendować właściciela dokumentu, konto księgowe, czy centrum kosztów.

Rekomendacje dla pól formularza

Chcesz dokładniej poznać możliwości modułu AI?







    Formularz to najlepszy sposób, aby się z nami skontaktować. Twoja wiadomość trafi do jednego z naszych handlowców, który w tempie błyskawicy odpowie na przesłane zapytanie. Oczywiście możesz także do nas zadzwonić lub wybrać rozmowę przez media społecznościowe: Facebook oraz Linkedin.

    Mateusz Illg

    Lider sprzedaży - Polska
    Menu