Currently set to Index
Currently set to Follow

Program do ewidencji sprzętu komputerowego

ewidencja sprzętu komputerowego w firmie

Dział IT

W obszarze IT Business Navigator ma 2 kluczowe funkcje. Po pierwsze wspiera przepływ pracy w ramach obsługi infrastruktury IT (zlecenia napraw, ewidencja sprzętu etc.). Po drugie otwiera zupełnie nowe możliwości wytwarzania aplikacji przez dział IT.
Popularne elementy:

Ewidencja zasobów IT

Ewidencja dostawców IT

Umowy IT

Protokoły inwentaryzacji

Wnioski o przydział uprawnień i zasobów

Wnioski o rezerwację zasobów

Obsługa awarii i usterek

Budżety inwestycji IT

Budżety serwisu i eksploatacji IT

Wnioski zakupowe

Zamówienia

Faktury

Zlecanie zadań w zespole

Zarządzanie projektami IT

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Monitorowanie kosztów utrzymania systemów informatycznych i sprzętu

Monitorowanie umów IT (kiedy się kończy, czy faktury są zgodne z umową)

Etykietowanie sprzętu IT za pomocą QR kodów (rozpoznanie telefonem odczytuje podstawowe informacje o urządzeniu i łączy się z systemem w celu sprawdzenia szczegółów)

Analiza wykorzystania, usterkowości, kosztów sprzętu IT za pomocą dashboardów i tabel przestawnych

Zlecanie zadań współpracownikom i zarządzanie złożonymi projektami inwestycyjnymi

Automatyczne obliczanie budżetu inwestycji na podstawie wniosków inwestycyjnych

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

Helpdesk

system zarządzania zgłoszeniami

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu