Currently set to Index
Currently set to Follow

Oprogramowanie dla administracji

oprogramowanie dla administracji

Oprogramowanie dla administracji publicznej

Klasycznym polem eksploatacji Systemu NAVIGATOR jest szeroko rozumiany obszar administracji firmy. Obejmuje on wszelkiego rodzaju pisma i dokumenty kancelaryjne oraz organizację pracy biura.

Wszechobecna cyfryzacja obiegu dokumentów wiąże się z koniecznością zmodernizowania sieci IT w sektorze administracyjnym. Oprogramowanie musi zapewniać sprawny transfer informacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa gromadzenia danych. NAVIGATOR to system dla administracji, dzięki któremu zoptymalizujesz proces przepływu dokumentów oraz poprawisz wydajność pracy całego zespołu.

Generowanie dokumentów i pism

Narzędzie dla administracji obsługiwane jest w środowisku dowolnej przeglądarki i może zostać zsynchronizowane z programami wykorzystywanymi w instytucjach. Oprogramowanie dla administracji możesz zaprojektować tak, aby było zgodne z prowadzoną działalnością i zarządzało konkretnymi procesami. Jedną z funkcji jest generowanie dokumentów i pism, takich jak umowy, faktury czy wnioski pracownicze. W programie dla administracji możesz także zarządzać ich obiegiem, monitorować termin dostarczenia oraz przyporządkowywać teczki do poszczególnych spraw.

Program do tworzenia pism urzędowych daje ponadto możliwość generowania nowych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Wyprodukowane pisma możesz przechowywać, udostępniać pracownikom lub przesyłać do określonych grup odbiorców. System dla administracji wyposażony jest w szereg zabezpieczeń, które zapobiegają wyciekowi danych oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem.

Popularne elementy oprogramowania dla administracji:

Pisma

Sprawy

Umowy

Polisy

Wnioski zakupowe

Zamówienia

Faktury

Zarządzenia

Biuletyny informacyjne

Wydarzenia firmowe

Aktualności firmowe

Kalendarze

E-maile

Zlecanie zadań pracownikom

Zarządzanie projektami

Powiadomienia i alerty

Usprawnienie administracji w podmiotach prywatnych i publicznych

NAVIGATOR to uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się w każdej branży. Ze względu na możliwość samodzielnej personalizacji i projektowania aplikacji, dopasujesz je do potrzeb swojej działalności. Oprogramowanie dla administracji przeznaczone jest do użytku w firmach prywatnych, instytucjach publicznych, uczelniach i jednostkach urzędowych.

Oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak:

  • Generowanie dokumentów;
  • Przypisywanie zadań pracownikom;
  • Sprawny transfer danych;
  • Zautomatyzowanie procesów administracyjnych;
  • Tworzenie kodów OCR;
  • Powiadamianie o ważnych sprawach;
  • Usprawnienie komunikacji w strukturach wewnętrznych organizacji.

Oprogramowanie dla administracji to niezbędne narzędzie pracy, dzięki któremu zautomatyzujesz procesy i podniesiesz jakość świadczonych usług.

Kluczowe funkcjonalności oprogramowania dla administracji:

Łączenie dokumentów w sprawy

Przypisywanie dokumentów do teczek

Monitorowanie terminów odpowiedzi na pisma

Monitorowanie ważnych maili w systemie (mail obiega jak zwykły dokument)

Generowanie kodów kreskowych i QR

Automatyzacja rejestracji dokumentów z użyciem OCR i kodów kreskowych

Masowe skanowanie i OCR-owanie dokumentów

Integracja z E-nadawcą Poczty Polskiej

Zarządzanie kalendarzami kluczowych pracowników przez sekretariat

Publikacja zarządzeń i biuletynów (pracownicy oznaczają, że się zapoznali)

Przypominanie o ważnych sprawach (wygaśnięcie polisy, umowy etc.)

Najczęściej tworzone aplikacje w obszarze usprawnień administracji:

Sekretariat

Kompleksowa aplikacja do zarządzania sekretariatem

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD