Currently set to Index
Currently set to Follow

Oprogramowanie dla administracji

oprogramowanie dla administracji

Administracja

Klasycznym polem eksploatacji Systemu Business Navigator jest szeroko rozumiany obszar administracji firmy. Obejmuje on wszelkiego rodzaju pisma i dokumenty kancelaryjne oraz organizację pracy biura.
Popularne elementy:

Pisma

Sprawy

Umowy

Polisy

Wnioski zakupowe

Zamówienia

Faktury

Zarządzenia

Biuletyny informacyjne

Wydarzenia firmowe

Aktualności firmowe

Kalendarze

E-maile

Zlecanie zadań pracownikom

Zarządzanie projektami

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Łączenie dokumentów w sprawy

Przypisywanie dokumentów do teczek

Monitorowanie terminów odpowiedzi na pisma

Monitorowanie ważnych maili w systemie (mail obiega jak zwykły dokument)

Generowanie kodów kreskowych i QR

Automatyzacja rejestracji dokumentów z użyciem OCR i kodów kreskowych

Masowe skanowanie i OCR-owanie dokumentów

Integracja z E-nadawcą Poczty Polskiej

Zarządzanie kalendarzami kluczowych pracowników przez sekretariat

Publikacja zarządzeń i biuletynów (pracownicy oznaczają, że się zapoznali)

Przypominanie o ważnych sprawach (wygaśnięcie polisy, umowy etc.)

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

Sekretariat

kompleksowa aplikacja do zarządzania sekretariatem

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu