Administracja

Zastosowania systemu Navigator

Administracja

Klasycznym polem eksploatacji Systemu Bussines Navigator jest szeroko rozumiany obszar administracji firmy. Obejmuje on wszelkiego rodzaju pisma i dokumenty kancelaryjne oraz organizację pracy biura.
Popularne elementy:

Pisma

Sprawy

Umowy

Polisy

Wnioski zakupowe

Zamówienia

Faktury

Zarządzenia

Biuletyny informacyjne

Wydarzenia firmowe

Aktualności firmowe

Kalendarze

E-maile

Zlecanie zadań pracownikom

Zarządzanie projektami

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Łączenie dokumentów w sprawy

Przypisywanie dokumentów do teczek

Monitorowanie terminów odpowiedzi na pisma

Monitorowanie ważnych maili w systemie (mail obiega jak zwykły dokument)

Generowanie kodów kreskowych i QR

Automatyzacja rejestracji dokumentów z użyciem OCR i kodów kreskowych

Masowe skanowanie i OCR-owanie dokumentów

Integracja z E-nadawcą Poczty Polskiej

Zarządzanie kalendarzami kluczowych pracowników przez sekretariat

Publikacja zarządzeń i biuletynów (pracownicy oznaczają, że się zapoznali)

Przypominanie o ważnych sprawach (wygaśnięcie polisy, umowy etc.)

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

Sekretariat

kompleksowa aplikacja do zarządzania sekretariatem

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu