Currently set to Index
Currently set to Follow

Elektroniczny obieg dokumentów – najbardziej kompletny system na rynku do zarządzania przepływem dokumentów i informacji w firmie

Digitalizacja dokumentów i automatyzacja procesów w jednym

Obieg faktur to dopiero początek. Liderzy transformacji cyfrowej dążą do digitalizacji wszystkich dokumentów w firmie. Dołącz do nich. Stwórz biuro przyszłości z systemem do obiegu dokumentów – naszym NAVIGATOREM.

Elektroniczny obieg dokumentów – najbardziej kompletny system do na rynku do zarządzania przepływem dokumentów i informacji w firmie

Digitalizacja dokumentów i automatyzacja procesów w jednym

Obieg faktur to dopiero początek. Liderzy transformacji cyfrowej dążą do digitalizacji wszystkich dokumentów w firmie. Dołącz do nich. Stwórz biuro przyszłości z systemem do obiegu dokumentów – naszym NAVIGATOREM.

Zastosowania naszego systemu obiegu dokumentów

Elektroniczny obieg zamówień

Zautomatyzuj procesy zakupowe i sprzedażowe. Wiąż zamówienia z fakturami i umowami

Elektroniczny obieg reklamacji

Twórz formularze zewnętrzne. Generuj automatyczne maile o stanie procesu. Klasyfikuj treść z użyciem AI

Elektroniczny obieg zadań

Zarządzaj zadaniami prostymi i projektami. Analizuj czasochłonność i koszty projektów

Elektroniczny obieg zarządzeń

Kontroluj przepływ informacji w firmie. Twórz skuteczne systemy zarządzania jakością

Elektroniczny obieg faktur

Pobieraj faktury z maila, ze skanera. Automatyzuj z użyciem OCR. Eksportuj automatycznie do systemu ERP.

Zobacz przykładowy obieg faktury

Elektroniczny obieg umów

Automatycznie generuj umowy. Podpisuj elektronicznie. Zarządzaj wersjami.

Zobacz przykładowy obieg umowy

Elektroniczny obieg pism

Dekretuj pisma i przypisuj do spraw. Automatycznie generuj odpowiedzi na podstawie szablonów.

Zobacz przykładowy obieg pisma

Elektroniczny obieg wniosków

Obsłuż każdy wniosek elektronicznie dzięki wizualnemu edytorowi formularza i procesu

Obieg zamówień

Zautomatyzuj procesy zakupowe i sprzedażowe. Wiąż zamówienia z fakturami i umowami

Obieg reklamacji

Twórz formularze zewnętrzne. Generuj automatyczne maile o stanie procesu. Klasyfikuj treść z użyciem AI

Obieg zadań

Zarządzaj zadaniami prostymi i projektami. Analizuj czasochłonność i koszty projektów

Obieg zarządzeń

Kontroluj przepływ informacji w firmie. Twórz skuteczne systemy zarządzania jakością

Obieg faktur

Pobieraj faktury z maila, ze skanera. Automatyzuj z użyciem OCR. Eksportuj automatycznie do systemu ERP.

Zobacz przykładowy obieg faktury

Obieg umów

Automatycznie generuj umowy. Podpisuj elektronicznie. Zarządzaj wersjami.

Zobacz przykładowy obieg umowy

Obieg pism

Dekretuj pisma i przypisuj do spraw. Automatycznie generuj odpowiedzi na podstawie szablonów.

Zobacz przykładowy obieg pisma

Obieg wniosków

Obsłuż każdy wniosek elektronicznie dzięki wizualnemu edytorowi formularza i procesu

Nie znalazłeś swojego elektronicznego obiegu? Nie szkodzi!

Stworzysz go sam z użyciem technologii No-code/Low-code. To prostsze niż Ci się mogło wydawać.

Kluczowe funkcjonalności

Elektroniczne archiwum dokumentów

Zaprojektuj w pełni cyfrowe archiwum dokumentów

Możesz zmodyfikować jeden z ponad 30 zaprojektowanych przez nas szablonów dla najczęściej wykorzystywanych w biznesie typów dokumentów lub zbudować go od zera dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Obiegi elektroniczne dokumentów, informacji oraz zadań

Precyzyjnie zarządzaj ścieżkami obiegu

Możesz utworzyć zaawansowane przepływy pracy pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Cyfrowy obieg dokumentów pozwala zarządzać formularzem dokumentu w różnych fazach procesu: ukrywać dane, blokować edycję, lub wymuszać uzupełnienie poszczególnych pól.

Generowanie dokumentów

Ręczne przeklejanie danych do Worda to strata czasu

Na podstawie danych wprowadzonych do formularzy możesz automatycznie generować dokumenty Word/PDF wykorzystując zaprojektowane w Word szablony.

OCR i przechwytywanie danych z dokumentów

AI otwiera nowe możliwości automatyzacji

System jest w stanie przechwycić podstawowe dane z faktur. Możesz go również nauczyć jak przechwytywać inne specyficzne dane z dowolnych klas dokumentów.

Podpisy elektroniczne

Używaj podpisu kwalifikowanego bezpośrednio w systemie

Podpis elektroniczny potwierdza tożsamość osoby podpisującej dokument. Navigator umożliwia użycie różnych technologii i poziomów podpisów. System ma wbudowaną obsługę podpisu kwalifikowanego, który ma taką moc jak podpis ręczny.

Integracja z zewnętrznymi systemami

Połączenie możliwe z każdym systemem posiadającym API

Navigator był integrowany z większością popularnych systemów ERP w Polsce, między innymi: SAP, IFS, Comarch XL, Comarch Optima, Sage Symfonia, Enova, Teta, Impuls.

Kluczowe funkcjonalności

Archiwum dokumentów

Zaprojektuj w pełni cyfrowe archiwum dokumentów

Możesz zmodyfikować jeden z ponad 30 zaprojektowanych przez nas szablonów dla najczęściej wykorzystywanych w biznesie typów dokumentów lub zbudować go od zera dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Obiegi elektroniczne

Precyzyjnie zarządzaj ścieżkami obiegu

Możesz utworzyć zaawansowane przepływy pracy pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. System pozwala zarządzać formularzem dokumentu w różnych fazach procesu: ukrywać dane, blokować edycję, lub wymuszać uzupełnienie poszczególnych pól.

Generowanie dokumentów

Ręczne przeklejanie danych do Worda to strata czasu

Na podstawie danych wprowadzonych do formularzy możesz automatycznie generować dokumenty Word/PDF wykorzystując zaprojektowane w Word szablony.

OCR i przechwytywanie danych z dokumentów

AI otwiera nowe możliwości automatyzacji

System jest w stanie przechwycić podstawowe dane z faktur. Możesz go również nauczyć jak przechwytywać inne specyficzne dane z dowolnych klas dokumentów.

Podpisy elektroniczne

Używaj podpisu kwalifikowanego bezpośrednio w systemie

Podpis elektroniczny potwierdza tożsamość osoby podpisującej dokument. Navigator umożliwia użycie różnych technologii i poziomów podpisów. System ma wbudowaną obsługę podpisu kwalifikowanego, który ma taką moc jak podpis ręczny.

Integracja z zewnętrznymi systemami

Połączenie możliwe z każdym systemem posiadającym API

Navigator był integrowany z większością popularnych systemów ERP w Polsce, między innymi: SAP, IFS, Comarch XL, Comarch Optima, Sage Symfonia, Enova, Teta, Impuls.

Pozostałe funkcjonalności

W procesach możesz zdefiniować akcje wykonywane automatycznie. System sam wyśle maila, utworzy dokument lub wykona operacje w innym systemie. W tym celu możesz użyć akcji predefiniowanych lub napisać własną.

Formularze Navigatora są zintegrowane z rozwiązaniami AI Archman. System uczy się dokumentów podpowiadając wartości w poszczególnych polach. Zintegrowane z formularzem jest również przechwytywanie danych ze skanu (Data capture)

System posiada osobną bazę analityczną (hurtownię danych), do której automatycznie może zrzucać dane z formularzy. Wbudowane ma również kostki OLAP do analizy dokumentów i procesów. Czytaj więcej o rozwiązaniach BI w Navigatorze

Wyszukiwanie kontekstowe w Navigatorze działa na zasadzie Google – podczas wyszukiwania uwzględniany jest kontekst oraz odmiana końcówek fleksyjnych.

Każda z firm grupy kapitałowej będzie mogła skonfigurować system NAVIGATOR, uwzględniając indywidualne potrzeby. Kluczowe kartoteki, m. in. kontrahenci, asortyment, słowniki oraz dokumenty są izolowane dla każdego podmiotu prawnego.

Domyślnie obsługiwane są 3 języki: polski, angielski i niemiecki. Istnieje możliwość dodania kolejnych. Każdy nowy formularz, procedura, lista posiada możliwość wprowadzania tłumaczeń.

System posiada wbudowaną obsługę wielu walut. Kursy walut są automatycznie pobierane z NBP.

Wszystkie funkcjonalności platformy odkryjesz w dowolnej przeglądarce, nie musisz instalować dodatkowych komponentów.

System z łatwością dostosowuje się do wielkości Twojego ekranu. Korzystaj ze wszystkich funkcjonalności platformy na ulubionym urządzeniu.

Możesz tworzyć dosyć zaawansowane formularze (również aktywne) i obiegi bez użycia kodu (no-code). Jeżeli natomiast znasz podstawy SQL lub C# (low-code) możesz stworzyć dowolne rozszerzenia i dzięki temu zbudować bardzo zaawansowane rozwiązania.

Możesz edytować pliki za pomocą dowolnej aplikacji nie ściągając ich z systemu. Repozytoria plików możesz przeglądać i przeszukiwać za pomocą Eksploratora Plików jako dysk sieciowy.

Uprawnienia definiujesz na poziomie kategorii dokumentu lub dokumentu. Możesz przydzielać je wg struktury organizacyjnej, grup użytkowników. System nadaje również uprawnienia dynamicznie osobom odpowiedzialnym za poszczególne kroki workflow.

Korzyści

Oszczędność czasu

Twoi koledzy nie tracą czasu na szukanie dokumentów, które są im potrzebne do pracy

Możliwość pracy zdalnej

Zespoły mogą pracować z dowolnego miejsca na dokumentach cyfrowych

Standaryzacja procesów

System nie pozwala na łamanie procedur. Wszystko ma swój porządek

Porządek w dokumentacji

Nasz system do elektronicznego obiegu dokumentacji nie pozwala na wrzucenie dokumentu gdziekolwiek. Wszystko ma swoje miejsce

Zaawansowane analizy

Dane w formularzach i procesach możesz analizować za pomocą atrakcyjnych dashobardów i tabel przestawnych

Asystent AI

System do obiegu dokumentów nie tylko z-OCR-uje dokument ale również przepisze z niego dane do formularza i podpowie jak zadekretować

Łatwa customizacja

Każdy formularz, proces możesz łatwo zmodyfikować samodzielnie za pomocą wizualnych edytorów

Bezpieczeństwo danych

Uprawnienia statyczne i dynamiczne (z workflow), historia zmian, logowanie operacji w systemie, obsługa danych wrażliwych

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapisz się na nadchodzący webinar! Liczba miejsc ograniczona.

Elektroniczny Obieg Dokumentów bądź EOD to system do digitalizacji obiegów dokumentów w firmie, który pozwala na przekazywanie dokumentów między działami w formie elektronicznej.

Choć wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów nie jest obowiązkowe, jego wdrożenie niesie za sobą liczne korzyści. Poprawia efektywność pracy, redukuje ilość błędów i ułatwia zarządzanie dokumentacją, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Sprawny obieg dokumentów to efektywna ewidencja i archiwizacja dokumentów, transparentność procesów, a także możliwość śledzenia historii dokumentów. Klarowne procedury ułatwiają pracownikom szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji, co pozwala zaoszczędzić czas.

Prawidłowe wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wymaga starannego wyboru dostawcy oraz solidnego przygotowania. Kluczowe jest dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb firmy, co obejmuje analizę procesów dokumentacyjnych i przeszkolenie pracowników w korzystaniu z nowego narzędzia. Więcej opisaliśmy w tym artykule.

Chcesz dokładniej poznać możliwości programu do elektronicznego obiegu dokumentów ECM / WORKFLOW?

    Mateusz Illg

    Lider sprzedaży – Polska