Currently set to Index
Currently set to Follow

System CRM dla działu handlowego dopasowany do Twoich potrzeb!

system CRM dla handlowców

Program CRM dla handlowców / działów sprzedaży

Elastyczność systemu NAVIGATOR jest również doceniana w działach handlowych. To co daje największą przewagę nad klasycznym CRM, to możliwość dopasowania formularza oraz precyzyjnego sterowania obiegiem każdego dokumentu w procesie sprzedaży.

Praca handlowca najczęściej odbywa się w terenie, a to oznacza konieczność dostosowania oprogramowania do jego działań. CRM musi więc zapewniać płynny przepływ danych między systemem wewnętrznym firmy a urządzeniami mobilnymi. NAVIGATOR to narzędzie, które zaprojektujesz w sposób kompatybilny z procesami zachodzącymi w Twoim przedsiębiorstwie i dopasujesz do swoich potrzeb.

Sterowanie obiegiem dokumentów w procesie sprzedaży z aplikacją dla handlowców NAVIGATOR

W pracy z klientem konieczne jest ciągłe monitorowanie procesów transakcji oraz planowanie kolejnych etapów działań. CRM dla handlowców pozwala na lepszą organizację dokumentacji oraz raportowanie zawartych kontraktów. Platforma NAVIGATOR pozwala zautomatyzować procesy biznesowe w trzech obszarach: ECM/Workflow, Business Intelligence oraz Rapid Application Development. Dzięki temu, system umożliwia błyskawiczne tworzenie aplikacji, m.in.: usprawniające obieg dokumentów między oddziałami wewnętrznymi firmy a pracownikiem w terenie. Umożliwia to nadzorowanie zawartych kontraktów oraz analizę wyników sprzedaży nie tylko z pozycji dowolnej przeglądarki, ale także na urządzeniach mobilnych.

Wszechstronny CRM dla przedstawicieli handlowych do zarządzania relacjami z klientami

Odpowiednio zaprojektowany i wdrożony system dla przedstawicieli handlowych powinien uwzględniać zarówno potrzeby przedstawicieli handlowych pracujących w terenie, jak i w stacjonarnym oddziale przedsiębiorstwa.

Popularne elementy w CRM dla handlowców:

Sprzedawcy

Asortyment

Cenniki i promocje

Kontrahenci

Kampanie marketingowe

Kontakty

Szanse sprzedażowe

Notatki handlowe

E-maile

Kalendarze

Oferty

Umowy

Zamówienia

Faktury

Płatności

Reklamacje

Projekty i zadania

Budżety

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

System NAVIGATOR oferuje szeroki zakres możliwości konfiguracji CRM dla handlowca, uwzględniających m.in.:

  • Dostęp do bazy klientów oraz prowadzonych z nimi negocjacji i obsługiwanych transakcji;
  • Raportowanie wyników sprzedaży oraz analizę skuteczności wdrożonej strategii pozyskiwania kontrahentów;
  • Planowanie harmonogramu działań handlowych z wyprzedzeniem;
  • Monitorowanie terminowych płatności oraz zaległych zobowiązań;
  • Dostęp do informacji z dowolnego miejsca z poziomu urządzenia mobilnego lub oprogramowania stacjonarnego.

Kluczowe funkcjonalności CRM dla przedstawicieli handlowych:

Automatyczne generowanie dokumentu oferty, umowy na podstawie danych z formularza

Rejestr pełnej historii kontaktów z klientem (spotkania, oferty, e-maile)

Przypominanie handlowcom o ważnych sprawach dot. szans i klientów (umówiony kontakt, windykacja płatności etc.)

Analizowanie aktywności handlowców oraz szans sprzedażowych za pomocą dashboardów

Automatyczne budowanie budżetu sprzedaży na podstawie rejestru szans

Uzupełnianie kartoteki kontrahenta na podstawie GUS

Wystawianie faktur cyklicznych wraz z automatyczną wysyłką

Monitorowanie płatności przez handlowców

CRM dla przedstawicieli handlowych to aplikacja, która usprawni komunikację z klientami oraz poszczególnymi działami w firmie. Ponadto możesz wykorzystać komunikator umożliwiający bezpieczny transfer plików i dokumentów bez ryzyka wycieku danych.

Stwórz CRM dopasowany do własnych potrzeb i zobacz, jak zyska na tym Twoja firma!

Najczęściej tworzone aplikacje w systemie do zarządzania sprzedażą:

CRM

Kompleksowa aplikacja wspierająca działania handlowców i marketingu

Portal klienta

System B2B do współpracy z klientami

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD