Currently set to Index
Currently set to Follow

System CRM dla działu handlowego

system CRM dla handlowców

Sprzedaż

Elastyczność systemu Business Navigator jest również doceniana w działach handlowych. To co daje największą przewagę nad klasycznym CRM, to możliwość dopasowania formularza oraz precyzyjnego sterowania obiegiem każdego dokumentu w procesie sprzedaży.
Popularne elementy:

Sprzedawcy

Asortyment

Cenniki i promocje

Kontrahenci

Kampanie marketingowe

Kontakty

Szanse sprzedażowe

Notatki handlowe

E-maile

Kalendarze

Oferty

Umowy

Zamówienia

Faktury

Płatności

Reklamacje

Projekty i zadania

Budżety

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Automatyczne generowanie dokumentu oferty, umowy na podstawie danych z formularza

Rejestr pełnej historii kontaktów z klientem (spotkania, oferty, e-maile)

Przypominanie handlowcom o ważnych sprawach dot. szans i klientów (umówiony kontakt, windykacja płatności etc.)

Analizowanie aktywności handlowców oraz szans sprzedażowych za pomocą dashboardów

Automatyczne budowanie budżetu sprzedaży na podstawie rejestru szans

Uzupełnianie kartoteki kontrahenta na podstawie GUS

Wystawianie faktur cyklicznych wraz z automatyczną wysyłką

Monitorowanie płatności przez handlowców

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

CRM

Kompleksowa aplikacja wspierająca działania handlowców i marketingu

Portal klienta

System B2B do współpracy z klientami

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu