Kategorie

Wersja systemu

6.36.46.56.66.76.86.97.06.26.16.05.95.85.75.65.55.45.35.2

Kreator aplikacji

Co to jest aplikacja

Aplikacja to podstawowa struktura systemu Navigator. Jest to zespół modułów, formularzy, typów dokumentów i innych elementów systemu tworzących logiczną całość.

Jak stworzyć aplikację

W nowych wersjach systemu Navigator zostały dodane nowe narzędzia umożliwiające szybkie, w dużej części zautomatyzowane, tworzenie aplikacji. Oczywiście wszystkie stare metody nadal działają, nie ma żadnych przeciwwskazań do ich użycia.

Tworzenie aplikacji rozpoczynamy od wybrania z menu aplikacji opcji Utwórz nową aplikację. Jest ona dostępna z każdego miejsca w systemie.

Przy dodawaniu nowej aplikacji musimy tylko podać nazwę aplikacji i ewentualnie wybrać jej ikonę. Po kliknięciu zapisz aplikacja jest utworzona.

W tym momencie w menu po lewej stronie pojawią się dodatkowe opcje – elementy aplikacji które należy skonfigurować. Można to robić w dowolnej kolejności jednak dobrze jest dodawać elementy w takiej kolejności, by można było użyć narzędzi do automatycznego generowania elementów.

Tworzenie formularza

Pierwszym elementem, który musimy dodać do aplikacji jest formularz. Po wybraniu Formularze pojawi się lista formularzy w aplikacji. Na początku lista jest oczywiście pusta.

Po dodaniu nowego formularza pojawi się okno z jego konfiguracją. Szczegółowy opis konfiguracji został zamieszczony w artykule o tworzeniu formularzy. Tu warto zwrócić uwagę ne jedną z opcji – Wygeneruj z formularza wzorcowego.

Po wybraniu tej opcji zaoszczędzimy sporo pracy gdyż wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania formularza zostaną skopiowane z formularza wzorcowego. Formularz taki ma też dodane wszystkie elementy które zazwyczaj znajdują się na formularzach takie jak kontrolka obiegu, uprawnienia czy komentarze.

Formularz wzorcowy jest dostarczany wraz ze standardową instalacją jednak administrator systemu może dowolnie zmienić formularz wzorcowy. Dla danego rodzaju dokumentu może istnieć tylko jeden formularz wzorcowy.

Mając wygenerowany formularz na bazie formularza wzorcowego możemy dodać własne elementy. Najlepiej użyć do tego wizualnego edytora formularzy.

Tworzenie typu dokumentu

Kolejnym krokiem jest utworzenie typu dokumentu. Można to zrobić ręcznie, tak jak jest to opisane w artykule o tworzeniu typu dokumentu lub skorzystać z narzędzia do generowania typu dokumentu. Opcja ta znajduje się w menu Więcej w widoku listy formularzy. Opcja jest widoczna jeżeli zaznaczony jest jeden formularz lub jeżeli mamy otwarty formularz, z którego chcemy wygenerować typ dokumentu.

Po wygenerowaniu typu dokumentu możemy od razu przejść do jego edycji. Przy standardowych ustawieniach niewiele trzeba zmieniać. Warto przejrzeć zakładkę Ustawienie i skonfigurować opcje według własnych potrzeb zgodnie z opisem w bazie wiedzy.

Tworzenie listy

Podobnie jak w przypadku typu dokumentu najlepiej wygenerować listę na podstawie typu dokumentu. Polecenie generowania listy znajduje się w menu Więcej . Podobnie jak w przypadku typu dokumentu opcja znajduje się na typie dokumentu i jest widoczna gdy jest zaznaczony jeden typ dokumentu lub typ dokumentu jest otwarty.

Wygenerowana lista nazywa się tak samo, jak typ dokumentu na podstawie którego została stworzona. Aby to zmienić należy wejść do zakładki Tłumaczenia i zmienić nazwę we wszystkich używanych językach. Konfigurację pozostałych elementów opisuje artykuł o tworzeniu list w bazie wiedzy.

Tworzenie procedury obiegu

Tworzenie procedur w kreatorze aplikacji niczym nie różni się od standardowej konfiguracji procedur. Została ona dokładnie opisana w artykule o tworzeniu procedur obiegu.

Tworzenie modułu

Moduły są ściśle powiązane z menu aplikacji. Moduł nadrzędny jest równoważny aplikacji zaś każdy moduł podrzędny to pozycja w menu. Do każdego modułu można podpiąć widok listy lub pulpitu (dashboardu).

Spis treści

Menu