Currently set to No Index
Currently set to No Follow

PROCESOWANIE DOKUMENTÓW DZIĘKI ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Przygotuj dowolny dokument do dalszego procesowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Naturalnym skutkiem przeniesienia naszej rzeczywistości do sfery wirtualnej jest zjawisko gwałtownie rosnącej liczby danych. Za pomocą tylko klasycznego oprogramowania ERP czy ECM, wymagającego nadzoru pracownika, nie da się efektywnie przetwarzać ogromu informacji. Pomocne w tym przypadku jest oprogramowanie kontekstowe, bazujące na sztucznej inteligencji.

Moduł Artificial Intelligence wesprze Cię w przygotowywaniu dowolnego dokumentu do dalszego procesowania: m.in.: rozpozna jego typ, zweryfikuje poprawność danych, wyeksportuje dane do odpowiednich pól formularza w systemie ECM czy ERP, zapobiegnie duplikatom i zaalarmuje o nietypowych, niebezpiecznych operacjach.

PROCESOWANIE DOKUMENTÓW DZIĘKI ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Przygotuj dowolny dokument do dalszego procesowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Naturalnym skutkiem przeniesienia naszej rzeczywistości do sfery wirtualnej jest zjawisko gwałtownie rosnącej liczby danych. Za pomocą tylko klasycznego oprogramowania ERP czy ECM, wymagającego nadzoru pracownika, nie da się efektywnie przetwarzać ogromu informacji. Pomocne w tym przypadku jest oprogramowanie kontekstowe, bazujące na sztucznej inteligencji.

Moduł Artificial Intelligence wesprze Cię w przygotowywaniu dowolnego dokumentu do dalszego procesowania: m.in.: rozpozna jego typ, zweryfikuje poprawność danych, wyeksportuje dane do odpowiednich pól formularza w systemie ECM czy ERP, zapobiegnie duplikatom i zaalarmuje o nietypowych, niebezpiecznych operacjach.

Jak działa procesowanie dokumentów w module Artificial Intelligence?

Z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów faktura zakupu automatycznie trafi do działu księgowości, CV – do działu HR, a oferta – do sekretariatu.

Skan lub zdjęcie faktury czy innego dokumentu

OCR rozpoznaje znaki, uzyskując cały tekst dokumentu

Walidacja danych

Skan lub zdjęcie faktury czy innego dokumentu

ERPECM/Workflow, BPM, DMS, RPA

Wyszukiwanie kontekstoweInne aplikacje

Skan lub zdjęcie faktury czy innego dokumentu

OCR rozpoznaje znaki, uzyskując cały tekst dokumentu

Walidacja danych

Skan lub zdjęcie faktury czy innego dokumentu

ERPECM/Workflow, BPM, DMS, RPAWyszukiwanie kontekstoweInne aplikacje

Podczas ręcznego wprowadzania dokumentu do systemu lub automatycznego pobierania ze skrzynki mailowej, następuje proces OCR, czyli nadanie warstwy tekstowej i konwersja pliku do formatu PDF. Oprogramowanie może rozpoznać typ dokumentu i automatycznie przekazać do odpowiedniego działu czy osoby lub zasugerować właściwą jednostkę, wskazując przy tym procent prawdopodobieństwa poprawności rekomendacji.

Kolejne etapy procesowania dokumentu mogą się różnić w zależności od scenariusza wykorzystania usługi. Rozpoznane dane z faktury możemy automatycznie zaimportować do formularza systemu ERP, otrzymane CV możemy posortować według wakatu i usunąć duplikaty, oferty streścić i wyodrębnić słowa kluczowe, ułatwiające ich selekcję.

Najważniejsze komponenty modułu AI do procesowania dokumentów

OCR

Usługa, która nadaje plikom w formatach graficznych (*.jpeg, *.png czy nieprzeszukiwalnego *.pdf) warstwę tekstową. Dowolny plik ze skanera lub zdjęcie dokumentu zostanie przetworzony na przeszukiwalny plik w formacie *.pdf.

TEXT CLASSIFICATION

Usługa, która rozpoznaje klasę dokumentu na podstawie historycznych danych. Pozwala na automatyzację rutynowych i powtarzalnych czynności, np. rozpoznanie typu dokumentu przesłanego na skrzynkę firmową i dystrybucję do odpowiedniego działu.

DATA CAPTURE

Usługa, która umożliwia ekstrakcję danych z dokumentu do formularza w systemie. Algorytmy sprawdzające poprawność zwracanych danych umożliwiają walidację uzyskanych informacji, jak np. NIP, PESEL czy numer konta bankowego. Możemy definiować szablon dokumentu lub skorzystać z gotowych, niewymagających pracy użytkownika, serwisów: data capture faktur, wizytówek, tabel oraz par „klucz-wartość”.

ANOMALY DETECTION

Usługa, która wychwytuje odstępstwa od normy i sytuacje nietypowe. Może służyć np. do weryfikacji, czy kwota faktury od danego dostawcy nie odbiega od przewidzianej wartości lub monitoringu nietypowej aktywności użytkowników w systemie (wprowadzenia zbyt dużej liczby dokumentów czy pobrania ogromnej liczby plików).

TEXT SIMILARITY DETECTION & ANALYSIS

Usługa, która umożliwia inteligentną analizę tekstu, uwzględniająca znaczenie słów (tokenów) i ich położenie w zdaniu oraz całym tekście. Umożliwia zarówno rozpoznawanie podobnych tekstów, zduplikowanych fragmentów, jak i generowanie wyrażeń kluczowych oraz streszczeń dokumentów.

Najważniejsze komponenty modułu AI do procesowania dokumentów

OCR

Usługa, która nadaje plikom w formatach graficznych (*.jpeg, *.png czy nieprzeszukiwalnego *.pdf) warstwę tekstową. Dowolny plik ze skanera lub zdjęcie dokumentu zostanie przetworzony na przeszukiwalny plik w formacie *.pdf.

TEXT CLASSIFICATION

Usługa, która rozpoznaje klasę dokumentu na podstawie historycznych danych. Pozwala na automatyzację rutynowych i powtarzalnych czynności, np. rozpoznanie typu dokumentu przesłanego na skrzynkę firmową i dystrybucję do odpowiedniego działu.

DATA CAPTURE

Usługa, która umożliwia ekstrakcję danych z dokumentu do formularza w systemie. Algorytmy sprawdzające poprawność zwracanych danych umożliwiają walidację uzyskanych informacji, jak np. NIP, PESEL czy numer konta bankowego. Możemy definiować szablon dokumentu lub skorzystać z gotowych, niewymagających pracy użytkownika, serwisów: data capture faktur, wizytówek, tabel oraz par „klucz-wartość”.

ANOMALY DETECTION

Usługa, która wychwytuje odstępstwa od normy i sytuacje nietypowe. Może służyć np. do weryfikacji, czy kwota faktury od danego dostawcy nie odbiega od przewidzianej wartości lub monitoringu nietypowej aktywności użytkowników w systemie (wprowadzenia zbyt dużej liczby dokumentów czy pobrania ogromnej liczby plików).

TEXT SIMILARITY DETECTION & ANALYSIS

Usługa, która umożliwia inteligentną analizę tekstu, uwzględniająca znaczenie słów (tokenów) i ich położenie w zdaniu oraz całym tekście. Umożliwia zarówno rozpoznawanie podobnych tekstów, zduplikowanych fragmentów, jak i generowanie wyrażeń kluczowych oraz streszczeń dokumentów.

Prędkość OCR
Skuteczność OCR
Prędkość TEXT CLASSIFICATION
Skuteczność TEXT CLASSIFICATION
Prędkość DATA CAPTURE
Skuteczność DATA CAPTURE
Prędkość OCR
Skuteczność OCR
Prędkość TEXT CLASSIFICATION
Skuteczność TEXT CLASSIFICATION
Prędkość DATA CAPTURE
Skuteczność DATA CAPTURE

Scenariusze wykorzystania modułu AI

OCR na własnym serwerze

Przetwarzanie obrazu do przeszukiwanego pliku w formacie PDF powoli staje się standardem. Jednak proces ten jest często rozproszony (OCR po stronie skanera, dodatkowych aplikacji etc.). W naszym modelu usługa OCR działa po stronie serwera, jest wydajna ze względu na architekturę kontenerową (docker) i zapewnia, iż każdy dokument będzie miał postać przeszukiwalną.

Wyszukiwanie kontekstowe z-OCR-owanych dokumentów

Możesz utworzyć zaawansowane przepływy pracy pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. System pozwala zarządzać formularzem dokumentu w różnych fazach procesu: ukrywać dane, blokować edycję, lub wymuszać uzupełnienie poszczególnych pól.

Wyszukiwanie kontekstowe z-OCR-owanych dokumentów
Gotowe do użycia modele przechwytywania danych

Gotowe do użycia modele przechwytywania danych

Modele ogólne data capture są gotowe do użycia bez dodatkowego trenowania. Najczęściej klienci wykorzystują model do dokumentów handlowych (faktur), ale pracujemy nad kolejnymi (wizytówki, CV itd.).

Tworzenie własnych modeli przechwytywania danych

Można douczać modele ogólne lub tworzyć własne od podstaw. W przypadku douczania modelu (np. dla faktur) korygujemy ustawienia istniejących pól lub dodajemy obsługę nowych. Ustawienia zapisywane są dla konkretnego kontrahenta. Można również tworzyć obsługę nowych klas dokumentów.

Tworzenie własnych modeli przechwytywania danych
Rozpoznawanie typów dokumentów

Rozpoznawanie typów dokumentów

Podstawowym zastosowaniem klasyfikacji tekstu jest określenie typu dokumentu. Na podstawie tekstu dokumentu system ocenia czy ma do czynienia z fakturą, pismem, umową etc. Trenowanie klasyfikatora typu jest indywidualne dla każdego środowiska.

Rekomendacje dla pól formularza

Innym zastosowaniem klasyfikatora tekstu jest oszacowanie wartości dla danego pola wyboru. System na podstawie analizy dokumentów historycznych jest w stanie zarekomendować właściciela dokumentu, konto księgowe, czy centrum kosztów.

Rekomendacje dla pól formularza

Scenariusze wykorzystania modułu AI

OCR na własnym serwerze

Przetwarzanie obrazu do przeszukiwanego pliku w formacie PDF powoli staje się standardem. Jednak proces ten jest często rozproszony (OCR po stronie skanera, dodatkowych aplikacji etc.). W naszym modelu usługa OCR działa po stronie serwera, jest wydajna ze względu na architekturę kontenerową (docker) i zapewnia, iż każdy dokument będzie miał postać przeszukiwalną.

Wyszukiwanie kontekstowe z-OCR-owanych dokumentów

Możesz utworzyć zaawansowane przepływy pracy pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. System pozwala zarządzać formularzem dokumentu w różnych fazach procesu: ukrywać dane, blokować edycję, lub wymuszać uzupełnienie poszczególnych pól.

Wyszukiwanie kontekstowe z-OCR-owanych dokumentów

Gotowe do użycia modele przechwytywania danych

Modele ogólne data capture są gotowe do użycia bez dodatkowego trenowania. Najczęściej klienci wykorzystują model do dokumentów handlowych (faktur), ale pracujemy nad kolejnymi (wizytówki, CV itd.).

Gotowe do użycia modele przechwytywania danych

Tworzenie własnych modeli przechwytywania danych

Można douczać modele ogólne lub tworzyć własne od podstaw. W przypadku douczania modelu (np. dla faktur) korygujemy ustawienia istniejących pól lub dodajemy obsługę nowych. Ustawienia zapisywane są dla konkretnego kontrahenta. Można również tworzyć obsługę nowych klas dokumentów.

Tworzenie własnych modeli przechwytywania danych

Rozpoznawanie typów dokumentów

Podstawowym zastosowaniem klasyfikacji tekstu jest określenie typu dokumentu. Na podstawie tekstu dokumentu system ocenia czy ma do czynienia z fakturą, pismem, umową etc. Trenowanie klasyfikatora typu jest indywidualne dla każdego środowiska.

Rozpoznawanie typów dokumentów

Rekomendacje dla pól formularza

Innym zastosowaniem klasyfikatora tekstu jest oszacowanie wartości dla danego pola wyboru. System na podstawie analizy dokumentów historycznych jest w stanie zarekomendować właściciela dokumentu, konto księgowe, czy centrum kosztów.

Rekomendacje dla pól formularza

Pozostałe funkcjonalności

Nowoczesna architektura mikroserwisowa oparta o kontenery.

W zależności od typu rozpoznawanych danych skuteczność data capture wynosi ok. 90% w języku polskim. Dane mogą być zaczytywane na bieżąco, bez konieczności wcześniejszego zapoznania się z układem faktury.

Wykorzystanie oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji pozwala na wprowadzanie danych do systemu kilkadziesiąt razy szybciej od pracownika wykonującego te same czynności manualnie.

Pełna walidacja numerów bankowych IBAN oraz NIP minimalizuje ryzyko błędów praktycznie do zera.

System uczy się na podstawie przetwarzanych faktur, dzięki czemu z każdym odczytem zmniejsza się margines jego błędów.

Udostępniamy token, który umożliwia pobranie aplikacji z serwera za pomocą kilku kliknięć.

Udostępniane API umożliwia szybką i prostą integrację NAVIGATOR AI z oprogramowaniem klienta.

Domyślnie obsługiwane są 4 języki: polski, angielski, niemiecki i łotewski. Istnieje możliwość dodania kolejnych.

Chcesz dokładniej poznać możliwości modułu AI?

    Mateusz Illg

    Lider sprzedaży – Polska