Balance Polska

Balance Polska NAVIGATOR

Z firmą Balance Polska Sp. z o.o. współpracujemy od lipca 2021 roku.

Główne cechy systemu NAVIGATOR w Balance Polska Sp. z o.o.:

  • Obsługa procesu obiegu faktur zakupowych
  • Zarządzanie nieobecnościami oraz urlopami
  • CRM
  • Moduł Faktoring: Pozwala na tworzenie umów faktoringowych oraz dokumentów Cesji
  • Moduł Wierzytelności: Windykacja oraz wykup wierzytelności
  • Liczba użytkowników: ok. 10

O firmie:

Balance Polska Sp. z o.o. to nowoczesny podmiot działający na rynku finansowym B2B, oferujący Kompleksowe Zarządzanie Należnościami oraz Finansowanie bieżącej działalności Przedsiębiorstw poprzez Faktoring, Wykup Wierzytelności, Windykację Należności, Obsługę Prawną i Egzekucyjną, Restrukturyzację Zadłużenia, Monitoring Należności, Wywiad Gospodarczy, Kredyty Obrotowe, Pożyczki.