Grupa Hoteli WAM

Wdrożenia Archman

Z Grupą Hoteli WAM Sp. z o.o. współpracujemy od października 2006 roku.

Główne cechy systemu Business Navigator w GHWAM:

  • Hurtownia danych zasilana z 2 systemów (Enova, Plaza – 20 niezależnych systemów)
  • Obieg delegacji
  • Budżetowanie działów i oddziałów
  • Platforma do komunikacji pracowników – Intranet
  • Liczba użytkowników (ok. 50)

Dodatkowe prace konsultingowe w ramach projektu:

  • Opracowanie kompleksowej koncepcji controllingu (system budżetowania, system ewidencji księgowej, system wymiany informacji zarządczej, system oceny centrów odpowiedzialności)

O Firmie:
Grupa Hoteli WAM jest rozwijającą się siecią 17 hoteli zlokalizowanych w 15 miastach Polski, która oferuje noclegi, organizację konferencji i spotkań biznesowych.

Więcej o wdrożeniu:

Zakończenie wdrożenia Hurtowni danych oraz modułu Wymiany informacji w Grupie hoteli WAM

Menu