Ankiety

Ankiety 2017-04-11T09:00:05+00:00

ANKIETY

Moduł Ankiety wspomaga przeprowadzanie ankiet na dużą skalę i umożliwia prezentację wyników w dowolnym układzie. Respondentami ankiet mogą być zarówno pracownicy firmy jak i osoby z zewnątrz.

Zrzuty ekranu dla modułu ankiety

 • Raport z ankiety
  Raport generuje się automatycznie do danej ankiety lub grupy ankiet.
 • Podgląd ankiety
  Ankieta może być uzupełniana bezpośrednio po kliknięciu w link w mailu lub po zalogowaniu do systemu.
 • Kreator pytań
  Pytania zamknięte lub otwarte, wymuszanie odpowiedzi na wybrane pytania.
 • Odbiorcy ankiety
  Odbiorcami ankiety mogą być pracownicy bądź osoby spoza firmy.