PRS Wschód

Wdrożenia Archman

Z Przedsiębiorstwem Robót Specjalistycznych “WSCHÓD” Spółka z o.o. współpracujemy od listopada 2010 roku.

Główne cechy systemu Business Navigator w PRS Wschód:

  • Hurtownia danych zasilana z systemu Enova
  • Budżetowanie zadaniowe
  • Zarządzanie projektami górniczymi (monitorowanie wydobycia i innych wskaźników)
  • Liczba użytkowników (ok. 15)

O Firmie:
Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych “WSCHÓD” Spółka z o.o. w Lublinie prowadzi działalność  w zakresie m.in.:

  • kompleksowych robót budowlano-montażowych,
  • specjalistycznych prac górnicznych.

Firma działa na rynku od czerwca 1998 r.

Więcej o wdrożeniu:

Kolejne wdrożenie Business Navigator

Menu