Currently set to Index
Currently set to Follow

Nowości w NAVIGATORZE | wersja 6.5

Kategoria: Aktualności
NAVIGATOR Aktualizacja systemu wersja 6.5.

Powitajcie wersję 6.5. NAVIGATORA, a w niej mnóstwo drobnych zmian i usprawnień. Wszystkie poprawki dokładnie zostały opisane w naszej dokumentacji technicznej.

Spis treści

Nowości

 • Podpis elektroniczny na komputery Mac – od teraz możliwe jest wygodne składanie podpisów przy użyciu urządzeń Apple
 • Pętla na dokumentach – procedura obiegu może być uruchamiany z listy dokumentów
 • Zarządzanie konsultacjami na procesie obiegu – dodana została możliwość sterowania uprawnieniami do konsultowania. Projektant może w definicji procesu obiegu wyłączyć możliwość przekazywania działań do konsultacji.
 • Możliwość konfiguracji powiadomień – dodana została możliwość konfiguracji wyglądu powiadomień systemowych
 • Dodatkowe zmienne w powiadomieniach systemowych – do powiadomień można teraz dodawać więcej rodzajów pól z dokumentu
 • Rozbudowa warunków na kroku procesu – rozbudowany został mechanizm budowania warunków na kroku obiegu. Od wersji 6.5 można w warunkach porównywać również pola.
 • Możliwość cofania konsultacji
 • Rozbudowa ról – możliwość edycji zablokowanych dokumentów
 • Możliwość grupowania kroków obiegu
 • Sterowanie wymagalnością pół przy odrzucaniu kroku procesu – od teraz możemy ustawić pola na obiegu by były wymagalne przy odrzuceniu kroku procesu
 • Akcja Zakończ obieg – dodana została nowa akcja, która kończy obieg na wskazanych dokumentach
 • Akcja Czekaj – stworzony został nowy typ działania w obiegu: Czekaj. W przypadku działania Czekaj system sprawdza warunki i jeżeli są prawdziwe to przechodzi przez krok procesu. Natomiast jeżeli warunek nie jest spełniony to obieg zawiesza działania na 15 minut. Po tym czasie ponownie sprawdza warunek.
 • Akcja Drukuj do XLS – Dodana została akcja umożliwiająca wygenerowanie pliku Excel na podstawie listy z systemu
 • Akcja „Modyfikuj zaznaczone” dla budżetów – pozwala ona na masowe zmiany pól na formularzu. Po wyborze pola i określeniu wartości zmiana zostaje wprowadzona do wszystkich zaznaczonych dokumentów.

Ulepszenia

 • Zmiany w panelu plików
   • dodana została opcja która umożliwia, na poziomie konfiguracji formularza, określenia czy załącznik ma być domyślnie widoczny czy nie. Pozwala to na zarządzanie widokiem formularza zwłaszcza w sytuacji, gdy panel plików zajmuje mało miejsca na formularzu.
   • dodana została opcja wyświetlania załącznika w pop-upie po najechaniu kursorem myszy na nazwę załącznika. W połączeniu z modyfikacją pozwalająca na wyłączenie domyślnego pokazywania załącznika na formularzu opcja ta pozwala na budowanie lepiej zorganizowanych formularzy zawierających załączniki.
 • Ulepszona obsługa kontrahentów archiwalnych – w aktualnej wersji dodany został przycisk na kontrolce kontrahenta który automatycznie uaktualnia kontrahenta do najnowszej „wersji”
 • Ograniczenie komentarzy do jednej firmy w ramach wielofirmowości
 • Rozbudowa komunikatu błędów o nazwę działania
 • Możliwość sortowania historii obiegu
 • Zmiana metody szyfrowania haseł – uaktualnione zostały algorytmy szyfrowania
 • Przycisk Zatwierdź i następny na dokumencie – dodany został przycisk wyświetlany na dokumencie który umożliwia w jednym kroku zatwierdzenie dokumentu i przejście do następnego oczekującego dokumentu.

Specjalista do spraw marketingu, szczególnie zainteresowany tematyką SEO oraz SEM. Obecnie zabiera się za pisanie pracy magisterskiej na kierunku Zarządzanie Informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do tego uwielbia grać w bilard, gry planszowe oraz jest wielkim fanem esportu.

Porozmawiajmy