Currently set to Index
Currently set to Follow

Funkcje budżetu w przedsiębiorstwie

Kategoria: Blog, Zarządzanie
Funkcje budżetu w przedsiębiorstwie

Budżet w przedsiębiorstwie spełnia wiele funkcji, jeśli jednak popatrzymy na trzy podstawowe to jednocześnie poznamy zasadnicze korzyści wynikające z zastosowania budżetów we współczesnych firmach.

Centralne funkcje są następujące:

  • funkcja organizacyjna
  • funkcja finansowa
  • funkcja logistyczna

Funkcja organizacyjna

Dzięki funkcji organizacyjnej budżetu bardzo sprawnie przebiega proces koordynacji w zakresie rozpisywania celów nadrzędnych na operacyjne, kontroli ich realizacji i zapobiegania powstającym odchyleniom. Zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach z wieloma oddziałami funkcja ta nabiera szczególnego znaczenia. Organizacja zadań dla kierownictwa średniego szczebla i ich podwładnych zostaje za pomocą budżetowania sformalizowana, a tym samym (w tym przypadku) uproszczona.

Funkcja finansowa

Funkcja finansowa budżetu polega na liczbowym wyrażeniu przyszłych skutków dziś wyznaczonych planów. W ujęciu finansowym jest to zestawienie planowanych wpływów z wydatkami (przychodów z kosztami) budżetowanej jednostki wynikającymi z realizacji przez nią wyznaczonych planów. Oznacza to, że dzięki budżetowi możemy przewidzieć przyszłe efekty działalności firmy. Wykorzystując w tym celu narzędzia finansowe możliwe jest określenie przewidywanych wartości w sprawozdaniach finansowych.

Budżet wyrażony powinien być jednak nie tylko w jednostkach pieniężnych gdyż plany przedsiębiorstwa formułowane są w szerszym zakresie. Kwoty w budżecie wymierne finansowo są konsekwencją a nie przyczyną zjawisk pierwotnych wymiernych w jednostkach naturalnych.

Funkcja logistyczna

W przypadku zdecydowania się firmy na wdrożenie nie tylko budżetowania finansowego, ale również budżetowania rzeczowego następują duże przeobrażenia w obszarze logistycznym. Funkcja logistyczna budżetu rzeczowego reguluje i usprawnia proces zakupów. Większa koncentracja kierowników centrów na planowaniu zasobowym zapewnia regularne zamówienia zakupów oraz udrażnia kanał komunikacji z działem logistyki.

Oceń artykuł
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

    Może Cię również zainteresować
    Sprawdź też