System do zarządzania dokumentami w firmie zapewnia usprawnienie pracy związanej z obiegiem i przetwarzaniem dokumentów oraz lepszy przepływ informacji, wynikający z dostępności dokumentów dla wszystkich uprawnionych pracowników.