PCO “Żarów” S.A. wdraża Navigatora

Kategoria: Aktualności

W czerwcu 2017 rozpoczęliśmy wdrożenie systemu Business Navigator w firmie Polska Ceramika Ogniotrwała “Żarów” Spółka Akcyjna. W pierwszym etapie Navigator będzie wspierał następujące obszary:

  • Obieg dokumentów zakupowych (wnioski zakupowe, zamówienia, faktury, umowy)
  • Obsługa aukcji zakupowych
  • Obsługa rekrutacji
  • Integracja z systemem Dynamics AX

Polska Ceramika Ogniotrwała “Żarów” S.A. jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe przeznaczone głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych (w tym aluminium), odlewni, koksowni, cementowni, energetyki oraz hut szkła.

Strona firmy: www.pco.pl

Menu