Wrzesień-październik

Podsumowanie konferencji XXXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023 NAVIGATOR