Currently set to Index
Currently set to Follow

Aktualizacja budżetu

Kategoria: Blog, Zarządzanie
aktualizacja budżetu

Jeśli elastyczność budżetu okaże się niewystarczająca w zderzeniu z rzeczywistymi zmianami w otoczeniu firmy (wystąpią ponadprzeciętne różnice miedzy planem a rzeczywistością) należy rozważyć przeprowadzenie aktualizacji budżetu.

Liczba aktualizacji powinna być jak najmniejsza, gdyż w przeciwnym razie prowadzi to do zaniechania rzetelnego planowania przez kierowników centrów.

Schemat (w załączniku) przedstawia sytuację, w której roczny budżet kosztów został zatwierdzony na poziomie 4 mln zł. W ten sposób została wyznaczona tzw. bazowa linia budżetowa. Po upłynięciu kwartału okazało się jednak, że powstały znaczne ujemne odchylenia w każdym z trzech miesięcy.

Proces planowania, w którym brali udział odpowiedni kierownicy i controller, okazał się nieefektywny. Controller w takim przypadku powinien zainicjować zmiany rocznych założeń, co wpłynie na wyznaczenie nowej bazowej linii budżetowej. W tym przykładzie ujemne odchylenia jasno pokazują, że poczynione założenia są zbyt ostrożne i to w dużym stopniu (średnie kwartalne odchylenie to 15 %). Na tej podstawie controller i kierownicy będą zainteresowani wyznaczeniem planu kosztów prawdopodobnie na poziomie ok. 3,4 mln zł, czyli o 15% poniżej planu pierwotnego.

Jakie korzyści zostają osiągnięte?
Przede wszystkim aktualizowany w ten sposób budżet to gwarancja jego wiarygodności a przez to użyteczności dla zarządu, który na jego podstawie może podejmować lepsze decyzje wpływające na przyszłą działalność przedsiębiorstwa.
W identyczny sposób można postąpić z budżetem sprzedaży.

Oceń artykuł
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

    Może Cię również zainteresować
    Sprawdź też