Ilośc oszczędznosci zaraportowana przez menadżerów