Currently set to Index
Currently set to Follow

Wady i zalety metody wyceny DCF

Kategoria: Blog, Finanse i księgowość
Wady i zalety metody wyceny DCF Archman

Według metody DCF wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli. Uważa się, że jest to jedna z najdoskonalszych metod oszacowywania wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często wykorzystywana jest przez biura maklerskie i firmy konsultingowe w swoich opracowaniach. Niestety, mimo niezaprzeczalnych zalet wycena metodą DCF posiada także wady, o których powinniśmy pamiętać.

Zalety metody DCF:

 • Wycena faktycznie generowanych przepływów pieniężnych,
 • Ocena zdolności posiadanego majątku i know – how do generowania takich przepływów,
 • Możliwość określenia aktywów niezbędnych oraz tych, które mogą zostać upłynnione,
 • Skupienie się na przyszłej działalności przedsiębiorstwa.

Wady metody DCF:

 • Wysoki stopień złożoności tej metody – konieczność prognozowania wielu zmiennych, na których oparta zostanie wycena – i trudności z tym związane,
 • Realizacja prognoz finansowych często bywa obarczona dużym ryzykiem,
 • Występujące trudności w szacowaniu kosztu kapitału oraz rynkowych wartości tych kapitałów,
 • Niebezpieczeństwo znacznych przeszacowań w przypadku gdy duża część wartości przypada na okres następujący po okresie prognozy (wartość rezydualna).

Business Navigator od początku specjalizuje się w obszarze budżetowania i analiz. Kluczowym elementem aplikacji dla controllingu jest hurtownia danych.

Oceń artykuł
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

  Może Cię również zainteresować
  Sprawdź też