Currently set to Index
Currently set to Follow

Centra odpowiedzialności w firmie – istota i zasady wyodrębnienia centr

Kategoria: Blog, Zarządzanie
centra odpowiedzialności - istota i zasady wyodrębiania Archman

Czym są centra odpowiedzialności?

Centra odpowiedzialności (ośrodki odpowiedzialności lub też centra decyzyjne) to segmenty działalności przedsiębiorstwa lub jego wewnętrzne jednostki, dla których został ustalony pewien zakres zadań i odpowiadający mu zakres odpowiedzialności.

Kto jest odpowiedzialny za centrum?

Za osiągane wyniki danego centrum jest odpowiedzialny kierownik tego centrum. Może być on za nie rozliczany na podstawie syntetycznych mierników oceny, których rodzaj jest zależny od typu ośrodka odpowiedzialności. Centra odpowiedzialności są odpowiednikami jednostek budżetowych, z tym, że jednostki budżetowe zakres swojej odpowiedzialności ujmują liczbowo (finansowo) w budżetach przychodowych i kosztowych.

Wyodrębnianie centrów odpowiedzialności – jak zrobić to dobrze?

Właściwe wyodrębnienie centrów odpowiedzialności jest kluczowym elementem jakichkolwiek prac controllingowych. Skoro każdy element struktury organizacyjnej ma wpływ na ogólny wynika finansowy firmy, to wpływ ten powinien zostać wyraźnie określony, co umożliwi przypisanie do niego odpowiedzialności poszczególnych kierowników. Należy pamiętać, że właściwe wyodrębnienie centrów charakteryzuje się:

 • obciążeniem każdego kierownika odpowiedzialnością proporcjonalnie do delegowanych uprawnień,
 • faktycznym (a nie pozornym) wpływaniem kierowników centrów na te pozycje planów, za realizacje których są odpowiedzialni,
 • ocenianiem kierowników centrów za te wielkości, na które mają realny wpływ.

Typowe rozwiązania zarządcze, które z perspektywy skuteczności ich funkcjonowania ewidentnie wymagają stworzenia mapy centrów odpowiedzialności, to:

 • Budżetowanie
 • Zarządzanie procesami
 • Rachunek kosztów działań
 • Zaawansowany system motywacyjny
5/5 (1)
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

  Może Cię również zainteresować
  Sprawdź też