Currently set to Index
Currently set to Follow

Metoda dochodowa – DCF

Kategoria: Blog, Finanse i księgowość
Metoda dochodowa - DCF Archman

Co to jest metoda dochodowa (DCF)?

Jeśli istnieje potrzeba oceny wartość przedsiębiorstwa, które działa w warunkach rynkowych, zawsze warto zastanowić się nad wyborem metody dochodowej – DCF.
Jest to uznana metoda wyceny, której pełna nazwa brzmi: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w skrócie DCF (Discounted Cash Flows Method).

By wyliczyć wartość jednostki gospodarczej należy określić:

  • Poziom przyszłych przepływów pieniężnych możliwych do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo (tzw. FCE – Free Cash Flows),
  • Horyzont czasowy objęty wyceną,
  • Stopę dyskontową, której wartość powinna odzwierciedlać prognozowany poziom kosztu kapitału finansującego działalność przedsiębiorstwa,
  • Wartość rezydualną (końcową) przedsiębiorstwa, wyznaczoną na koniec ostatniego roku prognozy przepływów pieniężnych.

Najistotniejsze okazuje się jednak nie tyle przestrzeganie technicznej poprawności konstruowanej wyceny, ale raczej przeprowadzenie fundamentalnej analizy efektywności funkcjonowania wycenianego podmiotu. W jej skład wchodzi analiza sektora, w którym spółka działa, analiza rynku w ujęciu globalnym oraz analiza finansowa samej jednostki co najmniej za ostatnie trzy lata

Oceń artykuł

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy