Dolegliwości przepływu informacji jako procesu.

Kategoria: Zarządzanie

We współczesnej praktyce zarządzania organizacją pojawia się szereg niesprawności odnoszących się do informacji zarówno jako produktu, jak i procesu. Ich występowanie, ogólnie rzecz biorąc, powoduje obniżenie wartości firmy i zwiększenie kosztów realizacji funkcji informacyjnej przedsiębiorstwa.

„Choroby” informacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem można rozpatrywać w perspektywie dwóch płaszczyzn: informacji jako produktu i jako procesu. Terminem “informacja” możemy określać albo “produkt” pod postacią informacji, albo proces, którego efektem jest produkt. Poniżej przedstawiamy dolegliwości informacyjne patrząc z perspektywy procesu.

Pierwsza z nich to zaleganie informacji. Objawia się ona poprzez przeciążenie informacyjne w punktach decyzyjnych. Obecnie firmy starają się z nią „walczyć” poprzez stosowanie reengineringu.

Kolejna dolegliwość to dystorsja informacji. Powstaje ona w wyniku słabej komunikacji w firmie, co powoduje często jej deformacje podczas obiegu przez różne komórki organizacyjne. Receptą na nią jest projektowanie dokładnych instrukcji dla komórek biorących udział w tym obiegu.

Ostatnim niedomaganiem informacji jako procesu jest zawał informacyjny. Przyczyną to niska kultura organizacyjna firmy. Zawał informacyjny objawia się poprzez duże opóźnienia w procesie wymiany informacji. W przeprowadzanych wielokrotnie badaniach stwierdzono, że wpływ na niego mają zarówno czynniki techniczne (brak odpowiednich programów informatycznych) oraz czynnik ludzki (zaniedbanie procedur w firmie).

W związku z powyższym popularne na rynku stają się aplikację informatyczne, które dają wiedzę o organizacji pracy w firmie (systemy zarządzania procesami) oraz hurtownie danych (zarządzanie wiedzą i jej prezentacja ). Managerowie upatrują w tych narzędziach lekarstwo na wyżej zasygnalizowane problemy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów dydaktycznych prof. Janusza Czekaja.

+ wpisy

Od 15 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Z tej samej kategorii
Artykuły
Menu