Currently set to Index
Currently set to Follow

Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

Kategoria: Finanse i księgowość
rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

Rozróżnienie informacji generowanych przez rachunkowość pod względem jej odbiorców i ostatecznych celów wpłynęło nie tylko na zdefiniowanie nowych funkcji pełnionych przez rachunkowość, ale również spowodowało jej podział strukturalny na rachunkowość finansową i zarządczą. Szczegóły w tabeli.

Porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej

KryteriumRachunkowość zarządczaRachunkowość finansowa 
Cel i użytkownicyInformacje dla zarządzania jednostką: planowanie, organizowanie, zatrudniania, kierowania i kontroli; na drugim planie adresaci zewnętrzniInformacje głównie dla inwestorów i podmiotów otoczenia, sporządzone zgodnie z przyjętymi przez prawo i pragmatykę zasadami; na drugim planie kierujący przedsiębiorstwem,
Zakres standaryzacji rozwiązańBrak ogólnie akceptowanych i regulowanych prawnie zasad; istnienie wielu alternatywnych systemów, metod, modeliIstnienie zasad ogólnie przyjętych przez prawo i pragmatykę; duży zakres standaryzacji w skali międzynarodowej i krajowej
Relacje z innymi dyscyplinami i metodamiPodejście interdyscyplinarne: zarządzanie, mikroekonomia, ekonometria, badania operacyjne rachunkowości finansowaStosuje się metody właściwe dla rachunkowości; silne związki z finansami, prawem gospodarczym, rachunkowością zarządczą
Podstawowy podmiotPrzedsiębiorstwo, ośrodki odpowiedzialnościPrzedsiębiorstwo, jednostki powiązane
Przedział czasowyPrzyszłość, cele długoterminowe i krótkoterminowe, przeszłe transakcjeZrealizowane operacje gospodarcze
Raporty, sprawozdaniaWewnętrzne, specyficzne dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialnościSprawozdania zgodne z przepisami, w dużymi stopniu zestandaryzowane
Bilansowanie aktywów i pasywówWycena aktywów i pasywów zgodna z treścią ekonomiczną; liberalne ujęcia aktywów, np. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz rezerwWycena aktywów i pasywów zgodna z treścią ekonomiczną, ale ograniczona zasadą ostrożności; pesymistyczne spojrzenie na sytuację finansową
Podstawowe kryterium rentowności w krótkim okresieNa poziomie całego podmiotu zysk rezydualny; dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności stosuje się specyficzne mierniki dokonańZysk bilansowy (od przychodów uznanych i zysków odejmuje się koszty ekspirowane i straty)
Rachunki zysków i stratDostosowane do potrzeb ośrodków odpowiedzialnych za zyski; tworzy się rachunki hierarchiczne; określa się marże z poszczególnych asortymentów, segmentów rynkowych itp.Rachunki ex post; określona przez prawo struktura (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
Rachunek przepływów pieniężnychZintegrowany z narzędziami sterowania rentownością; specyficzna struktura rachunku w budżetowaniu kapitałowym,Sporządzany dla całego przedsiębiorstwa lub jednostek powiązanych; określona przez prawo struktura (rodzaje działalności, metody opracowania)
Szczegółowość sprawozdańSzczegółoweSyntetyczne
Elementy wspólneKwantyfikacja aktywów, pasywów i procesów gospodarczych- metoda bilansowa; struktury rachunku kosztów (rodzajowa, podmiotowa, nośnikowa); polityka prowadzenia rachunkowości (zwłaszcza korzystanie z rozwiązań ksiąg rachunkowych)

Business Navigator specjalizuje się w obszarze rachunkowości. Kluczowym elementem aplikacji dla rachunkowości jest controlling.

+ wpisy

Od 15 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Menu