Gdzie są granice wykorzystania systemu workflow? Archman